دانستنیهای دیابت

آلزایمر و دیابت ، آیا ارتباطی وجود دارد؟

alzheimer diabetes
نوشته شده توسط دکتر افشین عشقی

در سالیان اخیر مطالعات فراوانی در این راستا انجام شده است.

بر اساس اطلاعاتی که از حیوانات آزمایشگاهی بدست آمده ، دیده شده نوعی مقاومت به انسولین که سنگ بنای بوجود آمدن دیابت نوع دو است در سلولهای مغزی دیده میشود و به نوعی مراحل استفاده از قند در این سلولها با توجه به وجود مقاومت به انسولین ، دچار اختلال شده است.

حتی پاره ای افراد تا آنجا پیش رفته اند که این موضوع را دیابت نوع ۳ معرفی کرده اند.

در مقالات اخیر با توجه به بحث عوارض عروقی دیابت و اختلالاتی که در عروق مغز به وجود می آورد نوعی زوال عقل وابسته به اختلالات عروقی را نیز به دیابت ارتباط میدهند.

 

diabetes3

ارتباط یک ژن خاص با بروز بیماری آلزایمر و دیابت نوع ۲

؟

یک گروه تحقیقاتی از مدرسۀ پزشکی Mount Sinai موفق به شناسایی مکانیسم عملکرد یک ژن مشترک، مرتبط با بیماری آلزایمر و دیابت نوع ۲ شدند. نتایج این تحقیقات نشان داد که ژن تولید کنندۀ پروتئینی بنام SorCS1 سبب بروز دیابت نوع ۲ و تجمع آمیلوئید بتا (Abeta) در مغز می شود. تجمع آمیلوئید بتا (Abeta) نقش اساسی در بروز بیماری آلزایمر دارد.

نتایج این تحقیق در بیست و نهمین شمارۀ مجلۀ Neuroscience در سپتامبر ۲۰۱۰ به چاپ رسید.

محققین با آنالیز مغز موشهایی که بوسیلۀ مهندسی ژنتیک دچار کمبود پروتئین SorCS1 بودند و موشهایی که با مهندسی ژنتیک تولید پروتئین SorCS1 در آنها افزایش یافته بود، دریافتند که مقدار Abeta در مغز موشهای گروه اول (کمبود پروتئین SorCS1) افزایش یافته است در حالیکه درگروه دوم (مقدار پروتئین SorCS1 زیاد) کاهش یافته است.

دکتر Gandy محقق ارشد این پروژۀ تحقیقاتی می گوید:” ما قبلاً می دانستیم که دیابت نوع ۲ سبب افزایش خطرابتلأ به بیماری آلزایمر می شود اما از چگونگی آن اطمینان نداشتیم و نمی دانستیم آیا دیابت تأثیری بروی میزان Abeta در مغز دارد یا نه؟

او می گوید” این نتایج مکانیزیم مشابهی را بین دیابت و بیماری آلزایمر روشن نمود وما را یک قدم به شناسایی روشهای درمانی موثرتر برای هر دو بیماری نزدیک تر نمود.”

محققین به بررسی میزان پروتئین Vps35 که با بیماری آلزایمرمرتبط است، در موشهایی که کمبود پروتئین SorCS1 دارند،پرداختند. آنها دریافتند که در این موش ها میزان پروتئین Vps35 کاهش یافته است. بنابراین ممکن است کاهش SorCS1 سبب کاهش Vps35 گردد و این موضوع سبب تجمع بیشتر Abeta در موشها می شود.

مطالعات بیشتری برای بررسی تأثیر SorCS1بر میزان پروتئین Vps35 باید انجام گیرد. ارتباط کمبود پروتئین SorCS1 با بروز دیابت توسط پروفسور Alan Attie متخصص ژنتیک و همکارانش در دانشگاه ویسکانزین اخیراً بررسی و کشف شد.

اکنون دکتر Gandy و همکارانش همین پروتئین را با افزایش میزان Abeta مرتبط دانسته اند. آنها معتقدند این پروتئین و خانوادۀ آن می تواند هدف مناسبی برای طراحی دارویی مناسب برای درمان هر دو بیماری باشد.

آلزایمر و دیابت نوع ۲ در آمریکا به حالت اپیدمیک رسیده است و فاکتورهای خطر هر دو بیماری با هم مشترکند.

این عوامل خطر شامل: بالابودن کلسترول خون، چاقی، بیماریهای عروقی و التهاب است.

درحال حاضر دانشمندان موفق به درک بهتر ارتباط منشأ این دو بیماری در سطح مولکولی شده اند و یک قدم به کشف دارویی برای درمان هر دو بیماری نزدیکتر شده اند. برای کشف چنین دارویی احتیاج به تحقیقات بیشتر و دریافت کمک های مالی بیشتری است.

منبع:

www. Sciencedaily.com

http://diabetestma.org

Diabetes and dementia – is there a connection?

What do diabetes and dementia have in common?

Diabetes occurs when the body is unable to make enough insulin or use the insulin it makes properly. Insulin is a hormone used by the body to control glucose levels, or the amount of sugar, in your blood. Glucose is one of the main sources of fuel for the body, providing energy the body needs to perform all necessary functions.

There are two main types of diabetes – type 1 and type 2. A third type, gestational diabetes, occurs temporarily during pregnancy.1 Studies have shown that type 2 diabetes can be a risk factor for Alzheimer’s disease, vascular dementia and other types of dementia because cardiovascular problems associated with diabetes are also associated with dementia. These include:2

 • Obesity
 • Heart disease or family history of heart disease
 • Impaired blood vessels
 • Circulation problems
 • High cholesterol
 • High blood pressure

Research has also proved that, similar to diabetes, glucose is not used properly in the brains of people with Alzheimer’s disease. This may be caused by nerve cell death, which reduces the brain’s ability to interpret messages.2 In the case of vascular dementia, brain cells die due to lack of oxygen, preventing brain cells from communicating with each other.

Beta amyloid plaques, which build up in the brains of people with Alzheimer’s disease, have also been shown to prevent insulin receptors in the brain from doing their job. This can impact insulin production and cause brain cells to become insensitive to insulin.2

Is Alzheimer’s disease “type 3 diabetes”?

Recent studies suggest that the brains of people with Alzheimer’s disease are in a diabetic state, partly due to the decrease in or insensitivity to insulin.2 There are many similarities in the brains of people with diabetes and the brains of people with Alzheimer’s disease; however, diabetes only remains a risk factor. Some people with diabetes may go on to develop dementia, but many will not.

Reducing your risk for diabetes and dementia

What’s good for your heart is good for your brain. Living a healthy lifestyle that promotes cardiovascular health will benefit your brain.

 • Eat a healthy diet rich in vitamin D, folate, and B6 and B12 vitamins
 • Exercise regularly – both your body and mind
 • Stay socially active and challenge yourself daily
 • Protect your head when playing sports

To learn more, visit our brain health section.

Footnotes:

 1. Diabetes facts, Canadian Diabetes Association, www.diabetes.ca/diabetes-and-you/what/facts/
 2. A Report on Alzheimer’s disease and current research, Alzheimer Society of Canada, 2011.
Last Updated: 09/01/15

درباره نویسنده

دکتر افشین عشقی

دکتر افشین عشقی کار خود را در زمینه آموزش و درمان بیماران دیابتی در سال1386 در محل فعلی مطب آغاز نمودند ولی همواره تحقیق ومطالعه در مورد تازه های دیابت در کنار درمان بیماران ، اصلی اجتناب ناپذیر در زندگی روزمره ایشان است.

دیدگاهتان را بنویسید