تغذیه و دیابت

تغذیه و دیابت

Foods designated “Diabetes Superfoods”, because of their low glycemic index, and valuable nutrients. Includes: beans, leafy green vegetables, fish, sweet potatoes, tomatoes, citrus fruit, whole grains, nuts and seeds, berry fruit, and low-fat milk and yogurt.

درباره نویسنده

دکتر افشین عشقی

دکتر افشین عشقی کار خود را در زمینه آموزش و درمان بیماران دیابتی در سال1386 در محل فعلی مطب آغاز نمودند ولی همواره تحقیق ومطالعه در مورد تازه های دیابت در کنار درمان بیماران ، اصلی اجتناب ناپذیر در زندگی روزمره ایشان است.

دیدگاهتان را بنویسید