دانستنیهای دیابت

دستگاهی جدید برای تزریق انسولین

VGo3
نوشته شده توسط دکتر افشین عشقی

دستگاه تزریق V-Go ) Valeritas) یک دستگاه ساده ، غیر الکترونیک ، بدون باتری برای تزریق انسولین طراحی شده است و در آخرین همایش علمی انجمن دیابت آمریکا بعنوان وسیله ای مفید برای تزریق انسولین و کنترل دیابت افراد دیابتی نوع دو مورد تایید قرار گرفته است.

این دستگاه در واقع یک پمپ انسولین ساده است و با اتمام انسولین موجود در آن دور ریخته میشود.

 

روشی ایده آل برای تزریق انسولین بصورت پایه و انسولین برای غذا meal time insulin با هر فشار دکمه تزریق دو واحد انسولین در هنگام مصرف وعده غذایی تزریق میشود.

vgo_product

 

The V-Go® Product Overview

Engineered to Simplify Basal-Bolus Insulin Delivery

Has only 4 buttons:
Needle Button the V-Go's needle button must be pressed to start basal rate of insulin Press once to start
basal rate of insulin
The V-Go's bolus ready button prepares the insulin for on-demand insulin dosing Bolus Ready Button 2 buttons for on-demand bolus dosing at meals
(1 push = 2 Units)
The V-Go's blolus delivery button is for on-demand dosing at meals. 1 push is equal to two units of insulin Bolus Delivery Button
The V-Go's needle release button can be slid and pressed once to stop the flow of insulin after 24 hours for adults suffering from type 2 diabetes Needle Release Button Slide and press once to stop
flow of insulin after 24 hours

The V-Go Instructions for Patient Use. Valeritas, Inc., 2011.

درباره نویسنده

دکتر افشین عشقی

دکتر افشین عشقی کار خود را در زمینه آموزش و درمان بیماران دیابتی در سال1386 در محل فعلی مطب آغاز نمودند ولی همواره تحقیق ومطالعه در مورد تازه های دیابت در کنار درمان بیماران ، اصلی اجتناب ناپذیر در زندگی روزمره ایشان است.

دیدگاهتان را بنویسید