دانستنیهای دیابت دانستنیهای سلامت

نفروپاتی دیابتی یا درگیری کلیه ها در دیابت چیست؟

protein
نوشته شده توسط دکتر افشین عشقی

اولین تظاهر درگیری کلیه ها در دیابت یا نفروپاتی دیابتی وجود مقادیر غیرطبیعی آلبومین در ادرار است.

مقادیر مساوی و یا بالاتر از 30 میلیگرم در روز که در جمع آوری 24 ساعته ادرار بدست می آید.

دیابت شایعترین دلیل بروز نارسایی کلیه در دنیای متمدن امروز میباشد و زمانیکه همراه دیابت ، فشار خون هم وجود داشته باشد ، بوجود آمدن مشکلات کلیوی و تسریع تشدید آن به سمت نارسایی مزمن کلیه یا ESRD  با سرعت بیشتری انجام میشود.

البته امروزه از تستهای ساده تری مثل بررسی مقدار آلبومین به کراتینین در یک قطره ادرار هم میتوان به جای جمع آوری ادرار 24 ساعته به این منظور استفاده نمود.

کنترل فشار خون

کنترل دیابت

قطع سیگار

رژیم محدودیت پروتئین بهمراه استفاده کردن از داروهای خاص جهت کاهش پروتئین دفعی کلیه ها از راههای کاهش سرعت پیشرفت بیماری میباشد.

درباره نویسنده

دکتر افشین عشقی

دکتر افشین عشقی کار خود را در زمینه معالجه بیماران دیابتی در سال ...

دیدگاهتان را بنویسید