درباره با ما

Dr. Afshin Eshghi

دکتر افشین عشقی فلاح

مدیر وب سایت

eshghi@hafezsalamat.ir

مطب: تهران، سی متری نیروی هوایی، بالاتر از فلکه چهارگوش، نبش خیابان ۷/۳۶، طبقه فوقانی بانک مسکن تلفن:۷۷۴۱۱۲۳۶ فکس:۷۷۹۸۲۹۸۲

میدان ولیعصر،خیابان کریمخان زند،خیابان به آفرین،بیمارستان فیروزگر،انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

کلینیک دیابت

تلفن:۸۸۹۴۵۲۴۷-۸۸۹۴۵۲۴۸

Mohsen Mirhoseini Argi

مهندس محسن میرحسینی ارگی

نگهداری و پشتیبانی وب سایت

info@hafezsalamat.ir