مقالات انگلیسی

New Cholesterol Guidelines Abandon LDL Targets

ldl targets
نوشته شده توسط دکتر افشین عشقی

The Four Major Statin Groups

The four major primary and secondary prevention patient groups who should be treated with statins

  • Individuals with clinical atherosclerotic cardiovascular disease
  • Individuals with LDL-cholesterol levels >190 mg/dL, such as those with familial hypercholesterolemia
  • Individuals with diabetes aged 40 to 75 years old with LDL-cholesterol levels between 70 and 189 mg/dL and without evidence of atherosclerotic cardiovascular disease
  • Individuals without evidence of cardiovascular disease or diabetes but who have LDL-cholesterol levels between 70 and 189 mg/dL and a 10-year risk of atherosclerotic cardiovascular disease >7.5%
  • http://www.aafp.org/afp/2014/0815/p260.html

درباره نویسنده

دکتر افشین عشقی

دکتر افشین عشقی کار خود را در زمینه آموزش و درمان بیماران دیابتی در سال1386 در محل فعلی مطب آغاز نمودند ولی همواره تحقیق ومطالعه در مورد تازه های دیابت در کنار درمان بیماران ، اصلی اجتناب ناپذیر در زندگی روزمره ایشان است.

دیدگاهتان را بنویسید