آزمایشگاه به من گفته برم صبحانه بخورم و برگردم مجددا آزمایش بدهم :

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآزمایشگاه به من گفته برم صبحانه بخورم و برگردم مجددا آزمایش بدهم :
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 3 سال ago

الف – آیا این آزمایش قند دو ساعته است ؟
خیر ، این تستی برای تشخیص دیابت نیست ، این تست می تواند فقط معیاری برای میزان بالا رفتن قند خون شما بعد از خوردن غذا باشد.
ب- حتما باید ۲ ساعت بعد غذا باشد یا یک ساعت ؟
این تستOGTT باید دو ساعت بعد خوردن دو لیوان محلول حاوی ۷۵ گرم گلوکز باشد آزمایشات ۱ ساعته ۲ ساعته ۳ ساعته برای تشخیص دیابت بارداری افراد حامله کاربرد دارد آنهم نه با مقدار ۷۵ گرم بلکه با ۱۰۰ گرم که مقوله متفاوت با آدمهای غیرحامله دارد.

ج- اگر رفتم صبحانه خوردم ۲ ساعت بعد شروع صبحانه بروم یا ۲ ساعت بعد خوردن صبحانه؟
سرعت غذا خوردن آدمها با توجه به سن ، وضعیت دندانی و نوع غذایی که بعنوان صبحانه مطرح می شود فرق میکند بهتر است ۲ ساعت بعد شروع این آزمایش انجام شود .
د – چی بخورم ؟ من رفتم شیر کاکائو و کیک خوردم آیا صحیح است ؟
اولا آیا همیشه برای صبحانه شیر کاکائو و کیک می خورید ؟ اگر میخورید که کاملا اشتباه می کنید هر روز این مقدار قند برای یک فرد دیابتی در یک وعده جایز نیست

دوما شما باید صبحانه مورد مصرف هر روزتان را بهمراه داشته باشند و ۲ ساعت بعد از مصرف آن ، آزمایش تکرار شود اگر از آزمایشگاه دور شوید ، برای برگشتن انرژی مصرف میکنید که در آزمایش تغییر ایجاد میکند و از صحت فاصله میگیرد. در آزمایشگاه بمانید