آزمایش ادرار ۲۴ ساعته از جه زمانی در دیابت نوع یک و دو الزامی است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآزمایش ادرار ۲۴ ساعته از جه زمانی در دیابت نوع یک و دو الزامی است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در حال حاضر با توجه به دستورالعمل های جدید مراجع علمی در دیابت برای بررسی عملکرد کلیوی در دیابتی ها

به منظور بررسی میزان دفع پروتئین حتی میتوان از این آزمایش صرفنظر کرد

و

آزمایش بررسی میزان دفع البومین به کراتینین را یکبار نمونه گیری ساده ادرار جایگزین آن نمود.

MicroAlb/Cr ratio

اما برای بررسی میزان دفع کلسین ادرار ، آنالیز پروتئین های ادراری و …. هنوز از این آزمایش استفاده میشود.

 

اما چه زمانی انجام میدهیم:

در هنگام تشخیص دیابت نوع دو چون غالبا حدود ۲۰ درصد افراد (طبق آمار منتشر شده از مطالعات جامع دیابت) به نوعی درگیر عوارض دیابت هستند بررسی چشم ها و عملکرد کلیه ها الزامی است اما در دیابت نوع یک پنج سال بعد از تشخیص بیماری این بررسی ها الزامی هستند.