آزمایش ادرار ۲۴ ساعته چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآزمایش ادرار ۲۴ ساعته چیست؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

این آزمایش پنج سال بعد تشخیص دیابت نوع یک و در زمان تشخیص دیابت نوع دو  باید سالیانه یکبار انجام شود.

 

در این آزمایش از میزان پروتئین دفع شده در طول ۲۴ ساعت از زندگی شما باخبر میشویم و یکی از مهمترین آزمایشات در بررسی عملکرد کلیه ها است.

در آزمایشگاه به شما ظرفی تحویل داده میشود که حاوی پودر خاصی میباشد و شما در اولین فرصت که ۲۴ ساعت در منزل هستید کل ادرار ۲۴ ساعته خود را در این ظرف جمع اوری میفرمایید.

لازم به ذکر است حجم ادرار در این ظرف ثبت میشود و باطلاع پزشک رسانده میشود پس برای محاسبه میزان مایعات مصرفی و … الزامی است که کل ادرار خود را در این ظرف جمع اوری نمایید.

اطلاعات دیگری که در این آزمایش قابل دسترسی است میزان کلسیم دفع شده شماست که بیانگر میزان کلسیم جذبی شما یعنی تغذیه و عملکرد ویتامین د بدن شماست.

گرچه در حال حاضر از بررسی نسبت میکرو آلبومین به کراتینین ادرار که  اطلاعات سنجش یک قطره ادرار بدست می آید ، انجام بررسی عملکرد کلیه ها آسانتر شده  اما در صورت نیاز به بررسی دقیق عملکرد کلیه ها و حتی بررسی انواع پروتئین های دفع شده ناگزیر به انجام این آزمایش ، که بازهم تاکید میکنم با جمع آوری ادرار بیست و چهار ساعته، میباشیم

 

روش جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۱– اولین نمونه ادرار خود را دور بریزید و زمان را یادداشت نمایید.
۲- از آن به بعد ادرار خود رادر ظرف مخصوص بریزید.
۳- ریختن ادرار در ظرف را تا ۲۴ ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید.
۴- نمونه روز بعد ( روز دوم ) را نیز درست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته در داخل ظرف مخصوص بریزید.
۵- ظرف حاوی نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنید.
مثال: نمونه ادرار ساعت ۷ صبح روزاول را دور ریخته و نمونه های بعد از آن را (هر چند بار ) تا ساعت ۷ صبح روز بعد در ظرف مخصوص بریزید و ادرار ساعت ۷ صبح روز دوم را نیز در ظرف مخصوص بریزید.
نکات ایمنی: ظرف مخصوص جمع آوری ممکن است دارای مواد نگهدارنده اسید قوی باشد لذا از تماس آن با دست و اعضاء بدن پرهیز نمایید.
جمع آوری این نمونه دقیقاً ۲۴ ساعت به طول می انجامد.
طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید.
ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جداً پرهیز کنید و در صورت بروز تماس، محل موردنظر را فوراً با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
روز اول نمونه برداری در یک ساعت مشخص (مثلاً ساعت ۷ صبح) در بیرون ظرف ادرار کنید و دور بریزید
طی ۲۴ ساعت بعدی هربار که ادرار می کنید ادرار خود را تماماً در داخل ظرف بریزید
.
طی این مدت درب ظرف را بسته و آنرا در جای خنک و به دور از دسترس اطفال یا نور مستقیم نگهداری کنید.
روز دوم در همان ساعت (مثلاً ساعت ۷ صبح) برای آخرین بار ادرار کرده و ادرار خود را تماماً در ظرف بریزید.
ساعت و تاریخ شروع و پایان نمونه برداری را روی برگه در محل مخصوص یادداشت کنید.
ظرف حاوی نمونه ادرار ۲۴ ساعته را حداکثر طی مدت یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.
توجه داشته باشید جهت انتقال نمونه ادرار به ظرف می توانید از یک ظرف شیشه ای تمیز و خشک استفاده نمایید.
منبع: