آزمایش قند خون 2 ساعته چگونه انجام می شود ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآزمایش قند خون 2 ساعته چگونه انجام می شود ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 7 سال ago

در OGTT که برای تشخیص بیماری قند خون استفاده می شود 2 ساعت پس از مصرف دو لیوان آب که حاوی 75 گرم گلوکز است قند خون چک می شود .
نوع رایجتر این تست که البته با OGTT فرق می کند و بصورت قند دو ساعته بعد صبحانه یا 2hrPPG نوشته می شود معمولا برای بررسی میزان بالا رفتن قند خون بعد مصرف غذا انجام می شود که در سوال قبلی توضیح داده شد .