آزمایش کلیه که نشان میدهد کلیه چقدر کار میکند ، کدام است

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآزمایش کلیه که نشان میدهد کلیه چقدر کار میکند ، کدام است
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در بررسی های دوره ای برای بیماریابی بیماریهای کلیوی به آزمایش های زیر نیاز داریم:

کراتینین یا Cr

اوره یا BUN

بررسی میزان دفع پروتئین یا آلبومین در ادرار

 

بطور کلی بهتر است در افراد با جثه عادی (نه خیلی ریز جثه و نه خیلی درشت هیکل) میزان کراتینین کمتر از ۱٫۵ میلیگرم در دسی لیتر باشد