آیا از نقاط دیگر بدن بجای نوک انگشت میتوانیم برای سنجش قند ، خون بگیریم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا از نقاط دیگر بدن بجای نوک انگشت میتوانیم برای سنجش قند ، خون بگیریم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

=

بلی این امکان وجود دارد اکه از کف دست ، ناحیه ساعد ،قسمت فوقانی بازو ، حتی نقاط دیگری که در تصویر زیر نشان داده میشود خون بگیریم.

این نقاط با نام AST  یا Alternative sites testing  نامیده میشوند .خونگیری از این نقاط درد کمتری به نسبت نوک انگشت ایجاد میکند.

 

alternative sites for glucometryاما مطالعات مختلف نشان داده اند که در مواقعی این خونگیری از نقاط دیگر میتواند صحیح نباشد و آخرین وضعیت قند خون را نشان ندهد.

 

در موارد خونگیری ناشتا

که چندین ساعت غذا نخورده باشید میتواند عدد صحیحی به شما نشان دهد اما:

در مواردی که تغییر اخیری در قند خون شما اتفاق افتاده است مثلا ، غذا خورده اید یااحساس افت قند خون دارید نمیتواند به شماکمکی بکند و الزامی ست از نوک انگشت خون بگیرید.

هر تغییری در میزان قند خون مثلا افت قند خون لحظه ای یا غذا خوردن لحظه ای نیزمند گذشت زمان ۱۵ تا ۳۰ دقیه هایبرای نشانداده شدندر قند خون سایر نقاط بدن بجز قند خون نوک انگشت میباشد.

به این تاخیر زمانی Laging میگویند.

جهت اطلاعات کاملتر میتوانید به آدرس زیر رجوع فرمایید:

http://care.diabetesjournals.org/content/25/6/956.full