آیا استفاده از داروی چربی سوز آمینو برای بیماران ایرادی وعوارضی ندارد یا مضر است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهآیا استفاده از داروی چربی سوز آمینو برای بیماران ایرادی وعوارضی ندارد یا مضر است؟
سید جعفر نیک پور asked 4 سال ago

این مواد برای بدنسازی و ورزشهای قدرتی استفاده میشود.
در صورتیکه بهترین نوع ورزش برای دیابتی ها ورزشهای هوازی است و چون در این سایت برای دیابتیها مطلب مینیسیم پس بهتر است به صفحات اختصاصی ورزش بدنسازی مراجعه فرمایید.