آیا امکان پذیر هست دیابت من بدون دارو خوب شود؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا امکان پذیر هست دیابت من بدون دارو خوب شود؟
Admin عضو سایت asked 5 سال ago
1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

بسته به نوع و شدت دیابت :
1 – در دیابت نوع 1 خیر
حتما باید انسولین درمانی انجام شود امیدواریم با تکمیل کارهای تحقیقاتی در آینده بشود از راههایی مثل تزریق سلول بنیادی به داخل لوزالمعده و… بشود حتی جایگزین برای انسولین درمانی در دیابت نوع 1 پیدا کرد.
2 – در دیابت نوع دوم
به دلیل اینکه ماهیت بیماری ناشی از عدم تطابق تولید و عملکرد انسولین و نیاز بدن به انسولین می باشد. می توان با تغییر الگوی تغذیه و فعالیت فیزیکی و کاهش وزن ( به روشهای مختلف ) در مقاطعی حتی بدون دارو درمانی بیماری را کنترل کرد.