آیا انسولین را باید قبل از غذا تزریق کرد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا انسولین را باید قبل از غذا تزریق کرد؟
مخفی asked 5 سال ago

انسولینهایی مثل رگولار و انسولین نوورپید را حتما باید قبل غذا تزریق کرد، با توجه به زمان شروع اثر و زمان قله یا حداکثر اثر:

 

رگولار نیم ساعت قبل غذا و انسولین نوورپید یا آسپارت یا انسولین قلمی نارنجی ، از ۱۰ دقیقه قبل غذا تا بلافاصله قبل و در حین و حتی بلافاصله بعد غذا تزریق میشود.

انسولین NPH (اگر بعنوان تنها انسولین و بصورت انسولین پایه استفاده شود)  و لانتوس ارتباطی زمان با غذاخوردن ندارند (معمولا آخر شب استفاده میشود).

Novomix و انسولین ۳۰/۷۰ در ویالهای انسولین ، قبل غذا تزریق میشوند ، ترجیحا ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل غذا. ۱۵ برای اولی و ۳۰ برای دومی.