آیا برای گروههای سنی ، با بیماری های مختلف همراه حدود کنترلی دیابت ثابت است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا برای گروههای سنی ، با بیماری های مختلف همراه حدود کنترلی دیابت ثابت است ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

خیر .

گرچه اخیرا این معیارها تغییرکرده ولی بازهم میشود برای فهم مطلب به آن توجه نمود:

 

الف – در دیابت نوع ۱ در بچه ها زیر ۶ سال کمتر از ۸٫۵%
حدود ۶ تا ۱۲ سال کمتر از ۸ %

چون در مراحل اولیه دیابت نوع یک ، در بچه ها از طرفی کنترل دیابت با توجه به همکاری بچه ها پمشکلتر است و هم به نظر ، رشد بچه و ارضاء عاطفی کودک از تغذیه ، فاکتور مهمی باشد.

حدود ۱۳ تا ۱۹ سال کمتر از ۷٫۵ %
و بالاتر کمتر از ۷ %

ب – در دیابت نوع ۲ در افرادی که بیماری همراه ندارند کمتر از % ۷
در افرادی که سابقه عوارض شدید دیابت دارند ، با توجه به بیماریهای همراه ، سن بیمار (امید به حیات )، تعدد افت قند بدون علامت تا ۸% هم قابل پذیرش است .

پ – در دیابت حاملگی HBA1C کمتر از ۵٫۵ % یا بطور ساده تر:
قند قبل غذا کمتر از ۹۵
یک ساعت قند بعد غذا کمتر از ۱۴۰
دو ساعت بعد غذا کمتر از ۱۲۰

بطور کلی HbA1c حدود ۷% بعنوان معیار ذهنی شما برای بررسی وضعیت کنترل قند عدد معیار شما باشد .

معیارهای جدید کنترلی در تصویر زیر دیده میشوند:

 

در قسمت دانستنیهای دیابت بطور کامل به آن اشاره میکنند.

new control