آیا بعنوان میان وعده ، میتوانم آجیل (بادام) بخورم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهآیا بعنوان میان وعده ، میتوانم آجیل (بادام) بخورم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اگر میان وعده شما بعنوان میان وعده انرژی باشد در جریان یک برنامه رژیم درمانی و کاهش وزن به تنهایی : بلی

اما

اگر منظور شما از میان وعده دیابتی باشد بعنوان تقسیم بندی وعده های غذایی به منظور جلوگیری از افت قند خون :خیر

 

چون آجیل های شور که بیشتر مغزها (دانه های روغنی) هستند حاوی کربوهیدرات کمی هستند. اما آجیل شیرین با طراحی و برنامه ریزی زمانی و مقدار آن توسط کارشناس تغذیه امکان پذیر میباشد.