آیا بیماری های دیگر من مثل چربی خون (که از سالها بیش داشته ام) در بروز دیابت من نقش داشته است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا بیماری های دیگر من مثل چربی خون (که از سالها بیش داشته ام) در بروز دیابت من نقش داشته است؟
Admin عضو سایت asked 5 سال ago

چربی

1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 6 سال ago

اخیرا حالتی بنام سندرم متابولیک معرفی شده است که افرادی که TG بالا دارند و چند علامت دیگر، در این بیماری در جاتی از مقاومت به انسولین وجود دارد که گفتیم در بیماری دیابت نوع 2 و حتی دیابت حاملگی یکی از عوامل اصلی بوجود آورنده دیابت است.
پس وجود این چربی بالا خصوصا TG بالا ب همراه چاقی و… میتواند از همزمانی وجود بیماری دیگری که با دلایل بوجود آورنده تشابهات زیادی دارد خبر دهد.
اما در دیابت کنترل نشده خود اختلالات متابولیسم قند وچربی باعث بالا رفتن خصوصا TGو کنترل سخت تر دیابت می شود.
فراموش نکنیم که در بروز عوارض دیابت، در کنار قند بالا، چربی بالا نیز از عوامل تشدید کننده می باشد پس کنترل چربی به علت بیماری و یامعلول بیماری باشد. بسیار بسیار حائز اهمیت است.