آیا بین تزریق انسولین و بالا رفتن فشار خون به صورت لحظه ای ارتباطی وجود دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا بین تزریق انسولین و بالا رفتن فشار خون به صورت لحظه ای ارتباطی وجود دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

خیر.
اما هرگونه استرسی میتواند فشار خون را بر حسب مکانیسمهای کاملا شناخته شده بالا ببرد.
اگر لحظه تزریق انسولین مضطرب باشید و یا از لحاظ احساسی انسولین زدن و درد مختصر آنرا دوست نداشته باشید.
احتمال بالا رفتن فشار خون شما در لحظه تزریق وجود دارد ولی به معنی وجود ارتیاط بین تزریق انسولین و بالا رفتن فشار خون نیست.