آیا حتما باید سرسوزن را هنگام تزریق انسولین زیر پوستی وارد کنیم ، شما میگویید کاملا مستقیم و عمود تزریق کن.چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا حتما باید سرسوزن را هنگام تزریق انسولین زیر پوستی وارد کنیم ، شما میگویید کاملا مستقیم و عمود تزریق کن.چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در قدیم که سر سوزنهای سرنگ انسولین خیلی بلند بود ،

تعبیر واژه تزریق زیر جلدی با توصیه به تزریق با زاویه ۴۵ درجه جهت ورود انسولین به زیرجلد میشد

ولی خیلی از مواقع اشخاص در این زاویه بندی افراط میکردند و انسولین بصورت یک برآمدگی کوچک زیر پوستی تزریق میشد که کاملا اشتیاه بود

ppdتزریق انسولین در ناحیه زیر پوست

محل صحیح تزریق انسولین در ناحیه زیر جلد است که عمقی تر از تصویر بالاست.

اگر سرسوزن خیلی بلند باشد یا فرد خیلی لاغر باشد در تزریق عمود یا مستقیم امکان دارد تزریق وارد عضله شود و درنتیجه زودتر جذب شود ولی فاجعه ای اتفاق نمی افتد ولی در تزریق زیر پوستی مثل بالا صرفنظر از دردناک شدن تزریق ، جذب به کندی اتفاق می افتد و در تکرار این مسئله ، کنترل کاملا بهم میخورد.

در سرسوزنهای جدید (چه قلم و چه سرنگ) سرسوزنها کوتاه است بین ۶ تا ۸ میلیمتر و در تزریق مستقیم یا عمود فقط وارد زیر جلو میشود.

البته الزامی است در افراد بسیار چاق از سرسوزن بلند ۱۰ استفاده شود و حتما عمود.

گاهی در بچه های خردسال سرسوزن ۴ میلیمتر هم مفید است.

sub q4

 

sub q

گاهی مجبور میشویم با یک نیشگون کوچک پوست را بالا بکشیم تا تزریق راحتتر صورت گیرد ولی در هر حال باز به زیر جلد تزریق میشود.

subq3

اگر سوزن بلند باشد وارد عضله میشود.

sub q2