آیا سر سوزن دستگاه تست قند خون را هر بار باید عوض کنم ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا سر سوزن دستگاه تست قند خون را هر بار باید عوض کنم ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

مثل سرنگ تزریق انسولین که طبق توصیه شرکت سازنده یکبار مصرف است و باید عوض شود

همان سرنگ با رعایت مسائل بهداشتی وعدم استفاده نفر دیگر از آن قابلیت استفاده ۲ تا۴ بار را دارد.

سر سوزن (لنست) دستگاه هم تا چند بار قابل استفاده است ولی بخاطر احتمال بالای عفونت در شخص دیابتی خصوصا با قند کنترل نشده بهتر است یا هر بار عوض شود یا بیش از ۴ تا ۵بار انهم در فواصل نزدیک بیش از ۲ تا۳ روز استفاده نشود.

البته این توصیه ها تجربی است و در تکرار زیاد توسط بیماران بدست آمده و در غالب اوقات بدون مشکل بوده است ولی توصیه علمی به تعویض آن بعد هربار مصرف است.