آیا لبنبات محلی کلسیم بیشتری دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهآیا لبنبات محلی کلسیم بیشتری دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در مورد شیر حیوانات استانداردهایی وجود دارد که تقریبا در همه حیوانات در همه جای دنیا تقریبا ثابت است اما تفاوت درصد چربی آن نشاندهنده مقدار چربی موجود در آن و درواقع میزان کالری دریافتی از آن است.

قاعدتا شیر کامل یا همان شیر روستا از لحاظ میزان کلسیم با شیرهای کارخانه ای نباید فرق داشته باشند مگر اینکه شیرهای کارخانه ای علاوه بر کاهش درصد چربی دچار یک نوعی رقت هم شده باشند که عملا دریافت مقدار مساوی شیر را زیر سوال میبرد.