آیا می شود قرص را جایگزین انسولین نمود؟ یکی از بستگانم که بیمار شماست ،انسولینش تبدیل به قرص شده!

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا می شود قرص را جایگزین انسولین نمود؟ یکی از بستگانم که بیمار شماست ،انسولینش تبدیل به قرص شده!
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در تعریف دیابت نوع دو گفتیم که عدم تناسب انسولین تولید شده بدن و نیازهای بدن به انسولین ، اساس ایجاد بیماری است.

مثلا برای کسیکه وزن بالایی دارد و در سالها ابتدایی دیابت نوع دو است ، با کاهش وزن ، مقاومت محیطی به انسولین را کم کرده ، مطمئنا نیاز به انسولین تزریقی کم میشود و امکان حذف انسولین وجود دارد.

چه بسا چنین فردی حتی با کاهش وزن شدید که البته میزانش بسته به شرایط بدنی هر کس فرق میکند ، میتواند  قرصهای دیابت را هم کنار بگذارد مثل اقداماتی که در جریان جراحی های چاقی انجام میشود و حتی به اصطلاح : اقدام درمانی در دیابت انجام میشود نه کنترل دیابت.

 

پس قطع انسولین و شروع یا افزایش قرصها شامل هر کسی نمیشود