آیا هر بیماری که انسولین میزند ، آزاد است که هرچیزی را بخورد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتآیا هر بیماری که انسولین میزند ، آزاد است که هرچیزی را بخورد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اینهم از شایعات بسیار رایج ، در کنترل دیابت است.

خیر

کسیکه انسولین میزند  اگر ناپرهیزی کرد با روشهای محاسباتی در آن وعده، میتواند انسولین بیشتری بزند ، درحالیکه در درمان با قرص معمولا چنین چیزی به راحتی امکان پذیر نیست.

البته خصوصا در افراد دیابتی نوع یک ، حتی میتوان با عنوان تعدد دفعات مصرف میان وعده ، تعداد تزریق انسولین را هم بالا برد.

 

البته هر چه بیشتر بخورید ، کالری یا انرژی دریافتی روزانه بیشتر شده و در نتیجه بیشتر و زودتر چاق میشوید. پس چاق شدن با این روش ربطی به انسولین درمانی ندارد به شیوه غلط غذاخوردن و به تصور اشتباه شما از انسولین درمانی برمیگردد.

همانطوریکه قبلا بحث کردیم:

 

دو روش انسولین درمانی داریم:

روش انسولین درمانی رایج یا مرسوم conventional regimen : که ۲/۳ یا دو سوم انسولین روزانه را در وعده صبح و ۱/۳ را در وعده عصر تزریق میکنند.

conventional

روش پیچیده یا Basal bolous :

که با تزریق یک انسولین پایه مثل لنتوس یا حتی NPH ، انسولین کوتاه اثر مثل نوورپید را قبل از هر وعده غذایی و حتی عصرانه تزریق میکنند.

در روش دوم انعطاف پذیری درمانی به نحوی استه که مقدار بیشتر یا دفعات بیشتر غذا خوردن را با رعایت نکات شمارش کربوهیدرات قادریم با افزایش انسولین درمانی ، پوشش دهیم.

مثل شکل زیر.

basal

در شکل فوق تزریق مکرر انسولین کوتاه اثر دیده میشود. در این مثال ۵ تزریق انسولین کوتاه اثر و یک تزریق انسولین پایه , یعنی ۶ تزریق انجام شده است.