افت قند چه علائمی دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتافت قند چه علائمی دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

احساس ضعف و گرسنگی
• لرزش دست ها
• تعریق فراوان
• عصانیت و آشفتگی
• تپش قلب و نبض سریع
• گزگز و مورمور در اطراف دهان و انشگتان
• تاری دید
علامت‏های دیگر:
• سردرد
• رنگ پریدگی
• تغییر خلق و خو
• کاهش تمرکز و حواس و پیدایش توهمات ذهنی
• تحریک پذیری
• گیجی و منگی
• اختلال تکلم
• دو بینی

حتی :
• کاهش سطح هشیاری
• تشنج