انتخاب انسولینها برای درمان به چه مبنایی است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانتخاب انسولینها برای درمان به چه مبنایی است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

——————————————————————————–

معمولا بر اساس شدت بیماری و سن و سال بیمار و بیماریهای همراه  روش انسولین درمانی و درنتیجه انسولین انتخاب میشود.

از لحاظ سرعت تاثیر انسولین ، شکل زیر تاحدودی معانی : سریع الاثر ، کوتاه ثر ، با اثر متسط و طولانی اثر را تشریح میکند.

زمان

در روش مرسوم یا conventional:

از انسولین رگولار وان پی اچ و یا ۳۰/۷۰ و نوومیکس استفاده میشود.

موارد استفاده از انسولین رگولار به تنهایی :

بسیار بسیار بندرت از رگولار به تنهایی استفاده میکنیم مثل دیابت حاملگی اونهم بصورت استفاده خاص.

یا کنترل موارد قند شدید یا هیپرگلیسیمی که نیازمند انسولین درمانی سریع باشد.

انسولین ۳۰/۷۰ که ترکیب ۳۰ درصد انسولین رگولار و ۷۰ درصد انسولین ان پی اچ است.

حتی انسولین نوومیکس ۳۰ که ترکیب ۳۰ آسپارت و ۷۰ درصد آسپارت پروتامیه بر اساس روشهای مرسوم بصورت تزریق دو وعده ” ۷۰ درصد صبح و ۳۰ درصد شب ” طراحی و اجرا میشدند.

اما روش پیچیده یا basal bolus :

در این روش از ترکیب انسولین رگولار و ان پی اچ در وعده صبح و شب و تزریق قبل ناهار رگولار استفاده میشود.

و یا انسولین لنتوس یکبار در روز و سه تا چهار تزریق انسولین نوورپید قبل هر وعده غذایی این تکنیک جدید و خوب انسولین درمانی را یادآور میشود.

امکان استفاده تنها از ان پی اچ نیز وجود دارد.

لازم به ذکر است که در دیابت بارداری انسولین های بدون خطر طبق اظهار نظر سازمانهای دست اندر کار فقط:

انسولین ان پی اچ رگولار ، آسپارت (نوورپید) و لیسپرو هستند.

امکان پذیر هست که در این روش صبح انسولین رگولار و ان پی اچ مخلوط شوند ، ظهر انسولین رگولار به تنهایی و شب دوباره مخلوط شوند یا بطور استثنا رگولار قبل غذا و ان پی اچ قبل خواب تزریق شود.