انسولین از سه سال پیش شروع کرده ام ، الان ۵۷ سال دارم . دیابت من نوع دو بود الان نوع یک شده ام؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین از سه سال پیش شروع کرده ام ، الان ۵۷ سال دارم . دیابت من نوع دو بود الان نوع یک شده ام؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در سالیان گذشته تقسیم بندی انواع دیابت به این صورت بود که :

IDDM یا دیابت وابسته به انسولین که امروزه بنام دیابت نوع یک مشهور است

و

NIDDM یا دیابت غیر وابسته به انسولین که امروزه به آن دیابت نوع دو میگویند.

گرچه نوع یک و دو قدیم هم کنار اسامی فوق استفاده میشد ولی امروزه دانشمندان تاکید بر این نکته دارند که :

 

استفاده از انسولین مبنای تقسیم بندی ما نباشد

افراد با دیابت نوع یک از همان ابتدای تشخیص دیابت با انسولین درمان میشوند.

دیابت بارداری غالبا با انسولین کنترل میشود.

دیابت نوع دو یا دیابت بزرگسالی (که الان این نام هم کاربرد چندانی ندارد چون شیوع دیابت نوع دو  با شیوع چاقی در بچه ها بیشتر شده) در طی روند درمان و در گذر زمان نیازمند انسولین درمانی میشوند ولی نوع دیابت که عوض نمیشود.

شما همان دیابت نوع دو را دارید ولی الان برای کنترل بیماری نیازمند انسولین درمانی هستید و بسیار کار خوبی است.

انسولین بسیار مفید است و جهت حفظ سلامت در اغلب اوقات برتری فوق العاده ای به سایر روشهای درمانی ازجمله قرصهای خوراکی دارد.