انسولین را در سرنگ برای مادرم نگهداری میکنم ، تاچند وقت انسولین کشیده شده در سرنگ خراب نمیشود؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین را در سرنگ برای مادرم نگهداری میکنم ، تاچند وقت انسولین کشیده شده در سرنگ خراب نمیشود؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر از یک مدل انسولین در سرنگ میکشید ، در دمای یخچال تا یک هفته قابل نگهداری است.

اما وقتی NPH  و رگولار را مخلوط میکنید ، طبق یک رسم عمومی (که هنوز من متن علمی راجع به آن ندیده ام) بیش از 15 دقیقه نباید این مخلوط را نگهداشت.

 

اما بیمارانی را دیده ام که فرزندانشان از شب قبل انسولینها را برایشان مخلوط میکنند و آنها در طی روز تزریق میکنند و چاره ای جز اینکار ندارند.

 

از آنجاییکه اصرار داریم در هنگام مخلوط کردن انسولینها ابتدا انسولین رگولار وارد سرنگ شود و بعد انسولین NPH و دلیل این اصرار کند شدن اثر رگولار موجود در شیشه یا ویال به محض ورود انسولین NPH بداخل آن است پس احتمال میدهم این مخلوط انسولینی در سرنگ بدلیل نگهداری طولانی مدت NPH  و رگولار ، کارایی رگولار کم تر شود.

 

گرچه ترکیب انسولینی 30/70 که توسط کارخانه مخلوط شده برای نگهداری مشکلی ندارد.

ولی بقیه انسولینها بخاط تغییرات PH قابل مخلوط کردن با هم نیستند مثلا انسولین لانتوس یا لنتوس مختصری اسیدی است و ترکیبات پروتئینی دیگر از جمله انسولینها به این تغییرات PH حساسند و احتمال تخریب انسولین و نه فقط کاهش کارایی وجود دارد.

 

پس اگر انسولینها را طولانی مدت مخلوط میکنید که توصیه نمیکنیم ، قبل و بعد تزریق کردن به وجود قطعات و تکه های رسوب کرده انسولین حساس باشید که تخریب را اگر تغییرات ظاهری ایجاد کرده ببینید.

damages insulin