انسولین رگولار یا شفاف من تغییر رنگ داده چه بکنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین رگولار یا شفاف من تغییر رنگ داده چه بکنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

انسولین رگولار یا شفاف یا کریستال باید به زلالی آب خوراکی باشد.

اگر تغییر رنگ داد مثلا کمی کدورت داشت یا بصورت اشیاء معلق در آن چیزی دیده شد باید حتما عوض شود گرچه پیشنهاد میشود بعد از گذشت یک ماه از استفاده به فکر تعویض آن باشید.

اگر انسولین شما یخ بزند

یا

اگر دو انسولین NPH  و رگولار را مخلوط میکنید و به اشتباه ابتدا انسولین NPH  را داخل سرنگ میکشید بعد انسولین رگولار را ، احتمال ورود مختصری  NPH  به داخل ویال رگولار و تغییر رنگ آن را دارد حتی امکان دارد بدون تغییر رنگ منجر به کاهش سرعت عملکرد رگولار شود.

یا

اگر در جای گرمتر از ۳۰ درجه نگهداری شود.

 

تغییر رنگ و تغییر در کارایی و سرعت آن موجب تغییر عملکرد و درنتیجه تغییر در کنترل دیابت شما شود ، پس حتما انسولین رگولار خود را با یک انسولین جدید تعویض کنید.