انسولین قلمی بهتر است یا سرنگی؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین قلمی بهتر است یا سرنگی؟
Admin عضو سایت asked 6 سال ago

سوال شما اگر فقط به قسمت سرنگ و قلم مربوط میشود و نه انسولین داخل آنها:

طبیعتا استفاده از قلم سهولت بیشتری دارد و قلم به منظور سهولت بیشتر در استفاده و حتی حمل انسولین طراحی شده است و نیدل یا سرسوزن های کوتاه تری برای آن طراحی شده که شکل زیبای بعضی از قلمها ترس از تزریق را خصوصا در اطفال کم میکند.

 

ولی بیشتر به انسولین موجود در آن توجه کنید تا وسیله تزریق آن.

نیم نگاهی هم به قیمت داشته باشید و در نظر بگیرید در اغلب اوقات انسولین درمانی باید تا پایان عمر ادامه پیدا کند ، آیا این هزینه ها را تا پایان عمر شریفتان میتوانید پرداخت کنید؟