انسولین میزنم ، افت قند میکنم. چکار کنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین میزنم ، افت قند میکنم. چکار کنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

مهمترین عارضه شناخته شده انسولین ، افت قند است.

اما

تنظیم مقدار انسولین

تزریق مقدار صحیح انسولین ، در زمان صحیح

مصرف میان وعده ها

ایجاد تغییرات در میزان انسولین تزریقی روزانه با توجه به میزان فعالیت فیزیکی و مقدار ، تنوع و دفعات تغذیه روزانه (که با تکرار و تمرین و آموزش بیمار دیابتی بدست می آید)

انتخاب انسولین درست براساس شرایط بالینی شخص بیمار

ایجاد تغییرات در صورت بروز بیماری و یا ایجاد تغییر در سایر داروهای مصرفی

از جمله راهکارهایی است که باعث میشود ، شما در کنترل دیابت از منافع بسیار زیاد این داروی ارزشمند بجای افت قند بهره مند شوید