انسولین ها چطور تقسیم بندی میشود؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین ها چطور تقسیم بندی میشود؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در مبحث دانستنیهای دیابت در سه بخش کاملا انسولین ها را تقسیم بندی کردیم و شرح دادیم اما اینجا به زبان ساده تر:

 

مبنای تقسیم بندی میتواند :

ایرانی یا خارجی بودن

با سرنگ یا قلم تزریق کردن باشد

 اما

تقسیم بندی اصلی بر مبنای خصوصیات تاثیر آنهاست ، یعنی :

• زمان شروع اثر: زمانی است که در آن انسولین پس از تزریق شروع به فعالیت می کند.
• زمان اوج اثر: زمانی است که انسولین پس از تزریق به حداکثر فعالیت خود می رسد.
• مدت زمان اثر: کل مدت زمان فعال بودن انسولین در بدن است. البته در بخشی از این زمان که “مدت زمان موثر” نامیده می شود، فعالیت انسولین بیشتر است.