انگشتان دستهایم ، خوب باز نمیشوند. بنظر اصلا خم شده اند. از دیابت است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانگشتان دستهایم ، خوب باز نمیشوند. بنظر اصلا خم شده اند. از دیابت است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

درگیری پوستی دیابت یا Diabetic cheiroarthropathy  در افراد با دیابت نوع دو در حدود 30 درصد افراد دیده میشود ،

یعنی از هر سه نفر دیابتی ، یک نفر.

با سفت و ضخیم شدن پوست و محدودیت حرکتی انگشتان دستها خودش را نشان میدهد.

cheiroarthropathy 1

cheiroarthropathy2

میتوان با یک تست ساده ،وجود این عارضه پوستی دیابت را اثبات کرد.

اگر دو دست خود را مثل تصویر بالا در حالتی مثل دعا کردن به هم بچسپانید ،کاملا دو دست به هم نمی چسپند.