اگر دیابت داشته باشم ، حتما نابینا میشوم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتاگر دیابت داشته باشم ، حتما نابینا میشوم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اصلا چنین چیزی نیست.

اغلب بیماران دیابتی در صورت کنترل قند خون ، فشار خون و چربیهای خون ، نکشیدن سیگار و در صورت وجود رتینو پاتی دیابتی ( بیماری چشمی دیابت) ، درمان صحیح و به موقع آن دچار نابینایی نخواهند شد.

در دیابت نوع یک که بروز دیابت در ابتدای جوانی است معمولا ۵ سال بعد از اولین تشخیص به پایش بینایی و بررسی شبکیه یا ته چشم نیاز داریم و این نشاندهنده وجود سلامت در ابتدای تشخیص است.

اما در دیابت نوع دو بخاطر ماهیت تاخیری در تشخیص بیماری و وجود اختلال قند خون در سالهای قبل از تشخیص واقعی بروز صدمات مختصر تا شدید چشمی امکان پذیر است ( برحسب شدت دیابت در هنگام تشخیص و سطح هشیاری و پیگیری بیمار در کنترل بیماریهای موجود یا همان بی خیالی خودمان) ،که با کنترل دیابت و … حفظ بینایی در حد حفظ کیفیت حیات تا پایان عمر ، امکان پذیر میباشد.