اگر رفتم صبحانه خوردم ۲ ساعت بعد شروع صبحانه بروم یا ۲ ساعت بعد خوردن صبحانه؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتاگر رفتم صبحانه خوردم ۲ ساعت بعد شروع صبحانه بروم یا ۲ ساعت بعد خوردن صبحانه؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

سرعت غذا خوردن آدمها با توجه به سن ، وضعیت دندانی و نوع غذایی که بعنوان صبحانه مطرح می شود فرق میکند بهتر است ۲ ساعت بعد از شروع به خوردن این آزمایش انجام شود .