اگر نوروپاتی در پاهایم داشته باشم ، حتما پاها یا انگشتانم قطع خواهند شد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتاگر نوروپاتی در پاهایم داشته باشم ، حتما پاها یا انگشتانم قطع خواهند شد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

مثل دو پاسخ قبلی در مورد دیالیز ، کوری : خیر

حفظ سلامت با وجود نوروپاتی در پاهای شما ، فقط نیازمند هشیاری بیشتر شما در مراقبت از پاها و انگشتانتان میباشد.

در قسمت دانستنیهای سلامت راجع به اصول مراقبت از اندام تحتانی مفصل صحبت کرده ایم.