با سوزن دستگاه قند خون (گلوکومتر) چند بار میشود قند گرفت؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبا سوزن دستگاه قند خون (گلوکومتر) چند بار میشود قند گرفت؟
Admin عضو سایت asked 6 سال ago

این مسئله بارها از من پرسیده شده!

ترجیحا اگر فقط برای یک بیمار استفاده میکنید بیش از دو تا سه بار استفاده نشود.

هر بسته سر سوزن یا لنست دستگاه قند خون هم خیلی گران نیست در مقایسه با قیمت نوارهای قند خون.

پس اگر طبق دستورالعمل شرکت سازنده یکبار مصرف استفاده نمیکنید حتما زود به زود و بلافاصله بعد شک به آلودگی یا استفاده شخص دیگر از دستگاه آنرا عوض کنید که احتمال بیماریهای منتقل شونده از طریق خون بالا نرود.

در کنار دیابت ، تشویش بیماریهای دیگر را بالا نبرید