با مصرف دارو، دیابت کنترل می شود و یا درمان می شود؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبا مصرف دارو، دیابت کنترل می شود و یا درمان می شود؟
Admin عضو سایت asked 7 سال ago
1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

با توجه به علت زمینه ای دیابت و نوع دیابت می شود به این پرسش پاسخ داد.

  1. در دیابت نوع 1 کنترل می شوید.
  2. در دیابت نوع 2 در صورت مصرف قرص و انسولین، کنترل می شوید ولی در صورت کاهش وزن و کاهش مقاومت محیطی به انسولین این کنترل به نوعی خواهد بود که دیابت را تا چند سال می شود کنترل شده کامل و یا حتی درمان شده در نظر گرفت چون روند پیشرفت بیماری قطع می شود تا سالهای آینده که به دلیل کم کاری تدریجی لوزالمعده یا بروز چاقی و… دوباره دیابت بروز کند.
  3. در دیابت حاملگی بدلیل تغییرات هورمونی و نیاز بیشتر به انسولین، بالانس تولید – مصرف برهم خورده و با رعایت مسائل تغذیه ای، فعالیتی بالانس برقرارشده یا به کمک انسولین بالانس را برقرار کرده، پس بیماری را کنترل می کنیم.