با هر سرنگ انسولین چند بار میشود تزریق کرد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبا هر سرنگ انسولین چند بار میشود تزریق کرد؟
Admin عضو سایت asked 5 سال ago

طبق قانون که از سرنگ یکبار مصرف فقط باید یکبار استفاده کنید !

ولی بطور تجربی دیده شده که از هر سرنگ به شرط آلوده نشدن سر سوزن و یا عدم خم شده گی در آن میشود چهار تا شش بار استفاده نمود.

بدیهی است هر چه سر سوزن سرنگ ظریفتر و کوتاهتر باشد این ۴ تا شش بار هم احتمالش پایین تر می آید.