برادرم مبتلا دیابت نوع ۱ است ایامی توان انسولین راحذف کردوبه جای ان قرص خورد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبرادرم مبتلا دیابت نوع ۱ است ایامی توان انسولین راحذف کردوبه جای ان قرص خورد؟
مخفی asked 5 سال ago

دیابت نوع یک بطور همیشگی باقی می ماند لذا انسولین درمانی تا آخر عمر باید صورت پذیرد.

 

دیابت نوع دو در مرحله ای از زمان نیازمند انسولین میشود واین مسئله به معنی تبدیل آن به دیابت نوع یک نیست.

 

قطع انسولین و ادامه درمان با قرص در افراد دیابتی نوع دو شرایط خاصی دارد که نیاز به بررسی بیشتر شرایط بیمار دارد ولی کلا توصیه نمیشود