برای تست قند خون درآزمایشگاه باید چند ساعت ناشتا باشم ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبرای تست قند خون درآزمایشگاه باید چند ساعت ناشتا باشم ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 4 سال ago

در مواردی که فقط قند خون مورد بررسی باشد ۸ ساعت ناشتا بودن کافیست ولی بر اساس توصیه قدیمی ، در صورتیکه قند وچربی همزمان بخواهد چک شوند

۱۲ ساعت ناشتایی لازم دارند !!!

البته در مطالعات جدید نشان داده شده که مقدار چربی خون در افراد ناشتا و غیر ناشتا ، تفاوت چندانی نمیکند و برای بررسی چربی و اجزای آن ،ناشتا نبودن خیلی الزامی نیست (که البته این کشف جدید در روش انجام آزمایشات ، تغییری ایجاد نکرده است)

اما فعلا ، کاری به بررسی چربی نداریم ، به سوالتان در زمینه قند خون جواب میدهیم:

 

اگر برای تشخیص دیابت آزمایش میدهید واقعا الزامی است که طبق اسنانداردهای علمی فقط ۸ ساعت ناشتا بمانید.

اگر برای پیگیری وضعیت کنترلی و درمانی خود آزمایش میدهید چون احتمالا معدل یا متوسط سه ماهه شما در آزمایشات وجود دارد(HbA1c) ، عدم رعایت ۸ ساعت  تخمین وضعیت درمان شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد (که البته باید پزشکتان را مطلع کنید)

لازم به ذکر است که ناشتا بودن به معنی نخوردن مایعات نمیباشد .فقط غذا نباید خورد ، آب خوردن تا صبح در حد معقول ایرادی ندارد.

چه برای ۸ ساعت ، چه برای ۱۲ ساعت زمان را طوری طراحی کنید که شام را در ساعت مناسب میل نمائید که صبح در آزمایشگاه بر طبق ساعت حضور داشته باشید.

 

وعده شام و ناهار و صبحانه روز قبل از آزمایش و دو تا سه روز قبل آن نباید تفاوت عمده ای با روزهای عادی داشته باشند،

همان مقدار غذا بخوریدکه همیشه میخورید.

 

شب قبل شام قرص هارا میل کنید و یا انسولین را طبق برنامه قبلی تزریق نمایید ، صبح بدون قرص وانسولین و صبحانه به آزمایشگاه بروید

اگر لازم است که بیمار دیابتی آزمایش قند خون دو ساعت بعد صبحانه را در آزمایشگاه انجام دهد:

حتما قرص قبل صبحانه را طبق برنامه همیشگی و روزانه قبل صبحانه مورد نظر میل کنید یا انسولین قبل وعده صبحانه را با رعایت فواصل تعیین شده تزریق نمایید ،

صبحانه روتین و همیشگی خود را میل کنید

(و نه کیک و شیر از فروشگاه مجاور  آزمایشگاه!!!) و ۲ ساعت بعد خوردن صبحانه جهت تست مجدد قند خون به آزمایشگاه بروید

توجه بفرمایید:

که زمان دو ساعت  از شروع غذا خوردن محاسبه خواهد شد نه اتمام آن.

لازم به توضیح است برای تشخیص دیابت ، آزمایش یا تست تحمل قند خون دوساعته توسط محلول آماده شده آزمایشگاه انجام میشود ، نه صبحانه شما !!!

 

کسانیکه شب ، قبل شام انسولین کوتاه اثر می زنندو همیشه قبل خواب یک میان وعده می خورند می توانند  بخاطر نخوردن میان وعده برای رعایت ۸ ساعت ناشتایی و احتمال بالاتر بروز افت قند با هماهنگی پزشک خود از مقدار انسولین کوتاه اثر قبل شام ، شب قبل آزمایش کم کنند .

افت قند شبانه و غذا خوردن یا نخوردن به دنبال آن آزمایش روزبعد را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

در هرحال برای تشخیص دیابت ( نه پیگیری کنترل دیابت):

فقط ۸ ساعت ناشتا بودن کافی است و نه بیشتر.

اگر پزشک آزمایش HbA1c نوشته باشد به تنهایی و بدون قند و چربی ، نیاز به ناشتا بودن ندارد و میتوانیدحتی بعد صرف صبحانه به آزمایشگاه بروید.