برای جلوگیری از تخریب کلیه ها چه بکنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبرای جلوگیری از تخریب کلیه ها چه بکنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

رعایت چند نکته زیر حیاتی است:

قطع مصرف سیگار و قلیان.

کنترل فشار خون به کمتر از ۱۳۰/۹۰ یا همان ۱۳ روی ۹ خودمان.

کنترل دیابت با HbA1c کمتر از ۷ درصد (البته جز در موارد خاص که معدل قند خون سه ماهه شما تا حدود ۸ درصد  هم قابل قبول است).

استفاده از داروهایی از گروه ACE-I و ARB مثل انالاپریل ، کاپتوپریل و لوزارتان حتی اگر فشار خون مناسبی دارید.

و درصورت افزایش پروتئین دفعی در ادرار (که بطور طبیعی ،مختصری وجود دارد) ، کنترل و محدود کردن پروتئینهای مصرفی به منظور کاهش دفع پروتئین