برای درمان نوروپاتی در پاها قرص بهتر است یا پماد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبرای درمان نوروپاتی در پاها قرص بهتر است یا پماد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اگر بپذیریم که متاسفانه نوروپاتی دیابتی یک عارضه دیررس در بیماری دیابت است پس:

در کنار کنترل دیابت ، چربیهای خون و حتی قطع مصرف دخانیات و بررسی و رد سایر علل درد و سردی پاها مثل تنگی عروق محیطی:

 

پماد و کرم های موضعی مثل کاپسایسین که نوعی عصاره فلفلی هستند نقشی در حد تخریب پایانه های عصبی و جلوگیری از حس بیشتر تحریکات موضعی خواهند داشت.

مکانیسم اثرش مثل اثری است که با خوردن فلفل و به نوعی ایجاد سوزش شدید و بعد بی حسی زبان ، تجربه میکنید.

بهتر است حتما دستکش بپوشید و مواظب باشید که این ماده موجب تحریک و سوزش دست و زبان و چشم خود و همبسترتان نشود.

سایر پمادها و ژلها مثل پماد های مسکن و بیحسی تاثیر آنچنانی ندارد.

 

کپسولهایی مثل دولوگزتین ، گاباپنتین ، فلوکستین ، پری گابالین و یا قرصهایی مثل آمی تریپتیلین ، نورترپتیلین، کاربامازپین در التیام درد و سایر علائم نوروپاتی در کنار استفاده از ویتامینهای گروه ب

خصوصا ب۱ موثرند.

همه اقدامات نقش التیامی دارند و نه بهبودی و گاها هیچکدام از اینها تاثیر ندارند و از متخصیین حوزه درد باید کمک گرفت تا با بلوک رشته های عصبی علائم آزاردهنده را تخفیف دهند.