برای کسی که دیابت نوع2دارد قرص متفورمین بهتر است یا نونورم و چه تفاوتی با هم دارند؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبرای کسی که دیابت نوع2دارد قرص متفورمین بهتر است یا نونورم و چه تفاوتی با هم دارند؟
12345 asked 6 سال ago

قرص متفورمین اولین قدم دارودرمانی ، در اکثر موارد درمانی دیابت نوع دو میباشد.

این قرص با مکانیسمهای کاهش خروج قند از کبد ، کاهش تولید قند جدید یا نئوگلوکوژنز و تا حدودی افزایش حساسیت بافتهای بدن به انسولین  بدون ایجاد افت قند خون در کنترل دیابت موثر است اما نوونورم باعث افزایش ترشح انسولین شده و معمولا جز در موارد شدید بیماری (آنهم با صلاحدید پزشک) این گروه در ابتدای درمان دیابت استفاده نمیشوند.

در صورت مصرف آن و عدم مصرف وعده غذایی و میان وعده متناسب با آن که شرایط خاص هر فرد دیابتی نوع دو تعیین کننده آن میباشد حتی امکان افت قند خون هم وجود دارد.