بررسی سلامت کلیه ها در دیابتیها چگونه انجام میشود؟ خون یا ادرار

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبررسی سلامت کلیه ها در دیابتیها چگونه انجام میشود؟ خون یا ادرار
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

هر دو

به سوالات قبلی و دانستنیهای دیابت مراجعه شود ، بطور مفصل پاسخ داده ایم.