بعضی ها به من می گویند: درمان دیابت تریاک است آیا صحیح است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبعضی ها به من می گویند: درمان دیابت تریاک است آیا صحیح است ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 4 سال ago

مطالعات مختلفی در این مورد انجام شد:
در این دو مورد که در ایران انجام شده هیچ تاثیر شناخته شده و قابل اثباتی در کنترل دیابت به معنی کاهش HBA1C . TG. . HDL و کلسترول و.LDL وجود نداشته است
گرچه امکان پذیر است در کوتاه مدت طبق یافته مطالعه اول کاهش در قند ناشتا و قند دو ساعت بعد از غذا ایجاد شود ولی با رد تاثیربلند مدت آن در کنترل قند وچربی لازم است بیماران دیابتی قبل از شروع به استفاده از تریاک بدانند:

 

که علاوه بر فایده نداشتن این اعتیاد در ادامه مسیر تبدیل به یک دیابتی معتاد خواهند شد

که

علاوه بر آثار سوء جسمی آثار ناخوشایند اجتماعی و هزینه متعاقب آن نیز به همراه خواهد داشت .