بعلت حاملگی پزشک زنان به من گفته که علیرغم وجوددیابت ورزش نکنم ! چکار میتوانم بکنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبعلت حاملگی پزشک زنان به من گفته که علیرغم وجوددیابت ورزش نکنم ! چکار میتوانم بکنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در پاره ای از موارد مثل اشکالات دهانه رحم ، انجام حرکات ورزشی خطر سقط را بیشتر می کند مثل پاسخ سوال قبلی ضمن اینکه به پزشکتان کنترل صحیح تر و راحتتر دیابت را با ورزش متذکر می شوید

سوال بفرمایید

آیا منع مطلق حرکات نرمشی و کششی حتی بصورت نشسته روی صندلی دارید یا نه ؟