بهترین درمان برای دیابت حاملگی چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبهترین درمان برای دیابت حاملگی چیست؟
Admin عضو سایت asked 6 سال ago
1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

بسته به شدت بیماری دیابت و حتی وزن و اندازه بچه که دلالت بر کنترل ماههای گذشته قند مادر دارد و ماههای باقی مانده تا زمان زایمان و حتی وجود بیماریهای همراه ، درمان از تغییرات درعادات تغذیه وفعالیت فیزیکی تا همراهی این موارد و مصرف انسولین یا گهگاه تجویزقرصهای خوراکی دیابت، متفاوت است. مهم ترین نکته در کنترل دیابت بارداری توجه به این نکته است که گرچه افزایش قند خون مادر خطراتی رابرای جنین و مادربه همراه دارد ولی افت قند خون مادر برای رشد خصوصا مغزی نوزاد بسیار خطرناکتر می تواند باشد.