بهترین درمان برای دیابت نوع ۲ چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتبهترین درمان برای دیابت نوع ۲ چیست؟
1 Answers
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

در آخرین دستورالعمل های ارائه شده از طرف انجمن دیابت آمریکا، انجمن متخصصین غدد آمریکا، انتخاب بهترین درمان بستگی به شدت بیماری در زمان مراجعه دارد و می تواند علاوه بر تغییرات مثبت در الگوی تغذیه و زندگی، قرص و یا انسولین باشد. در این تصمیم گیریما به سه فاکتور قند ناشتا، قند دو ساعت بعد غذا و قند خون سه ماهه یا HbA1C توجه می کنیم.
در شروع درمان HbA1C میتواند راهنمای مهم مابرای انتخاب نوع دارو باشد.