بهترین رژیم غذایی برای دیابتیها چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهبهترین رژیم غذایی برای دیابتیها چیست؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

رژیم غذایی یک فرد دیابتی سالم ( نه فرد دیالیزی) سالم ترین و بهترین رژیم غذایی حتی برای یک فرد غیر دیابتی است.

ترکیب مشخصی از کربوهیدرات ، چربی و پروتئین.

همه مواد غذایی از قبیل میوه ، سبزی و نان و غلات ، پروتئین (لبنیات و گوشت) و حتی شیرینی و چربی در آن لحاظ شده و با مقدار محاسبه شده قابل مصرف میباشد.

تاکید مجدد بر این اصل مهم تغذیه که :

 در رژیم غذایی دیابتی ما محدودیت داریم و نه ممنوعیت باید مبنای تفکر و تغذیه ما باشد.

قرار نیست هر روز سبزیجات پخته یا فقط نان تافتون یا فقط مرغ آب پز و نان و کدو ! بخوریم.

بهترین را این است که از یک متخصص تغذیه بخواهید الگوی تغذیه مناسب را یادتان بدهد

و

یا تغذیه چند روزتان را با ذکر مقدار آن بنویسید و از کارشناس تغذیه و پزشکتان بخواهید

که با توجه به داروهای مصرفی و روند کنترلی دیابت و کاهش یا اضافه وزنتان راجع به این تغذیه اظهار نظر کند.